Torka

För en månad sedan följde jag och Ylva med ett YWAM-team (youth with a mission) till ett lokalt odlingsprojekt.

Jag hade tänkt skriva ett glatt blogginlägg om hur vi, tillsammans med några församlingsmedlemmar från Holiness Union Church, hackade upp den hårda jorden, slet upp stenar och rötter och planterade grödor.

Jag hade tänkt skriva om hur härligt det var att få arbeta sida vid sida med så fantastiska människor. Att få göra någonting konkret – någonting som många kommer ha glädje och nytta av. För det var det som var tanken – att de som behöver mat ska ha tillgång till odlingen. Att ingen ska behöva gå hungrig.

Men nu när jag satt mig ner för att skriva så finns bara en sak på mitt hjärta. Någonting som gör så väldigt ont i mig – som bara inte går att ignorera. I Swaziland råder torka.

Värme. Svett. Sol. Damm. Temperaturer på mellan 35-40 grader – varje dag.

En regnig sommar i Sverige är samma sak som en dålig sommar. Inställda utflykter, grusade semesterplaner och sura miner.

En regnig sommar i Swaziland är en bra sommar – en sommar som innebär fulla magar. En livsnödvändighet.

För i Swaziland, där ekonomin är knaper, är majoriteten av befolkningen beroende av den mat som de själva kan odla på sina egna tomter. Speciellt här i bushen.

Och allt för många har allmänna floder som främsta vattenkälla.

Just nu råder högsommar här i Swaziland.

Ett normalt år så brukar regnen komma i början av oktober och familjerna brukar börja så i november/början av december. I år tror jag nästan att jag kan räkna regnfallen på mina fem fingrar.

Floder torkar ut, boskap magrar och dör, skördar dör och brunnar sinar. Svälten kryper sig närmare för varje utebliven regndroppe.

Det är en otroligt svår situation – en katastrof. Vad jag har förstått så är situationen i södra Afrika ingenting som medierna i Sverige uppmärksammat ännu – därför gör jag det nu.

Nu vet du.

/ Daniella, Swaziland

SAMSUNG CSC

Det här är egentligen en flod som förser en ett område på omkring 200-300 familjer med vatten

SAMSUNG CSC

Den enda sättet att få fram lite vatten är att gräva i leran

SAMSUNG CSC

Magert. Boskapen är ”hårdvalutan” här i Swaziland. En ko kan vara vara avgörande, till exempel för ett barns skolavgift eller för mat i allmänhet

SAMSUNG CSC

En kvinna och hennes son går tillbaka hem efter att ha grävt ihop lite vatten

SAMSUNG CSC

Resterna av en ko i det som en gång varit en flod.