SAMSUNG CSC

Guguletho och jag när vi hade målat ett hus